Andersen, Martin

Andersen, Martin (1879-1964)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien) 1945-1949
Ansiennitet:
1 år, 128 dager

Gå til bildegalleri

Andersen, Martin har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.03.1879 i Arendal, Aust-Agder
 • Død 15.08.1964
 • Sønn av sjømann Anders Martin Olsen (1839-) og Ingeborg Gundersdatter (1839-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Telemark og Aust-Agder fylker (Arendal, Brevik, Grimstad, Kragerø, Notodden, Porsgrunn, Risør, Skien), 1945 - 1949, NKP.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Infanteriets underofficersskole 1898-1900

Yrke

 • Platearbeider til 1922
 • Landpostbud 1900-1901
 • Linjearbeider 1901-1906
 • Kommunearbeider i Arendal fra 1922

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Arendal bystyre 1931-1933, medlem 1934-1936, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959

Offentlige verv

 • Varamedlem Overtakstnemnda, Arendal 1934, 1946-1948
 • Varamedlem Brannstyret fra 1935, medlem fra 1946
 • Medlem Skattetakstnemnda fra 1935
 • Medlem Tilsynsnemnda for arbeidskontoret fra 1935
 • Medlem Arbeidsløshetsnemnda 1946-1948
 • Medlem Styret for Trygdekassa 1946-1955

Tillitsverv i partier

 • Formann Arendal Kommunistiske Parti
 • Medlem og formann Styret for Arendal Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Arendal Jern- og metallarbeiderforening (i 10 år)
 • Formann Arendal kommunearbeiderforening
 • Formann Aust-Agder faglige distriktsorganisasjon
 • Medlem Representantskapet i Jern- og metallarbeiderforbundet
 • Suppleant Representantskapet i LO
 • Medlem Styret i Samvirkende fagforeninger