Valeur, Martha Seim

Valeur, Martha Seim (1923-2016)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 15 dager

Gå til bildegalleri

Valeur, Martha Seim har avgått ved døden.

Finn informasjon etter