Skjelanger, Mikkel

Skjelanger, Mikkel (1893-1979)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1950-1953

Gå til bildegalleri

Skjelanger, Mikkel har avgått ved døden.

Finn informasjon etter