Edland, Marit Liland

Edland, Marit Liland (1949-2022)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Rogaland 1985-1989

Gå til bildegalleri

Edland, Marit Liland har avgått ved døden.

Finn informasjon etter