Halseth, Odd

Halseth, Odd (1919-2002)

Parti:
Anders Langes Parti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Halseth, Odd har avgått ved døden.

Finn informasjon etter