Gjengedal, Ola Johan

Gjengedal, Ola Johan (1900-1992)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Møre og Romsdal 1965-1969
Ansiennitet:
5 år, 49 dager

Gå til bildegalleri

Gjengedal, Ola Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.02.1900 i Gloppen, Sogn og Fjordane
 • Død 15.05.1992
 • Sønn av husmann Arne Hansson Gjengedal (1865-1959) og Inger Olsdotter Rundshaug (1860-1918)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1945 - 1949, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Møre og Romsdal, 1950 - 1953, KrF.
 • Vararepresentant nr 3 for Møre og Romsdal, 1954 - 1957, KrF.
 • Vararepresentant nr 4 for Møre og Romsdal, 1958 - 1961, KrF.
 • Vararepresentant nr 2 for Møre og Romsdal, 1961 - 1965, KrF.
 • Representant nr 9 for Møre og Romsdal, 1965 - 1969, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1965-69

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Militærkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Forsvarskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i sløyd, psykologi og andre fag (i 1920-30-årene)
 • Eksamen ved Volda lærarskule 1922
 • Elev ved Noregs Lærarhøgskule 1927-1928
 • Studieopphold i Sverige 1928
 • Studieopphold i Sverige 1956
 • Studieopphold i Danmark 1956
 • Studier med stipend fra Norges Lærerlag 1956

Yrke

 • Lærer i Ørsta 1922-1932
 • Lærer i Haram 1932-1933
 • Lærer i Ørsta 1933-1948
 • Skoleinspektør i Herøy 1948-1969
 • Noe reisevirksomhet for Sunnmøre Indremisjon, D. N. Misjonssamband og Santalmisjonen 1970-1983
 • Noe reisevirksomhet for Den Norske Israelsmisjonen i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane 1974-1980 (noen uker hvert år)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ørsta Kommunestyre 1936-1937, 1937-1939
 • Medlem Ørsta Formannskap 1945-1947

Offentlige verv

 • Medlem Ørsta sokneråd 1931-1933
 • Medlem Ørsta sokneråd 1936-1940
 • Formann Ørsta sokneråd 1940-1942
 • Overformynder 1945-1948
 • Medlem Soknerådet, Herøy 1956-1958
 • Formann Soknerådet, Herøy 1958-1965

Tillitsverv i partier

 • Formann Styret for Kristelig Folkeparti i Møre og Romsdal 1945-1956

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem og formann Styret for Lystad og Liadal kristelege ungdomslag, Ørsta 1924-1948
 • Formann Styret for Det Norske Misjonssamband, Ørsta 1940-1945
 • Formann Styret for Den Norske Sjømannsmisjon, Ørsta 1940-1945
 • Formann Sunnmøre skuleleiarlag 1960-1962
 • Formann Styret for Ørsta Pensjonistlag 1970-1980
 • Medlem Styret for Møre og Romsdal Pensjonistforening 1972-1974

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Sunnmøre Barneheim, Ørsta 1937-1944
 • Formann Styret for Sunnmøre Barneheim, Ørsta 1944-1950
 • Medlem Styret for Sunnmøre Barneheim, Ørsta 1950-1952
 • Medlem Forstandarskapet ved Sunnmøre Folkehøgskule, Ulsteinvik 1956-1965

Litteratur

 • Gjengedal, Ola Johan: Kristeleg Folkeparti i Møre og Romsdal 1945-1965
 • Gjengedal, Ola Johan: Glimt frå kristenlivet i Ørsta 1800-1975
 • Gjengedal, Ola Johan: Ørsta Indremisjon, hundreårsjubileum 1875-1975
 • Gjengedal, Ola Johan: Jubileumsskrift for Den Norske Israelsmisjon i Møre og Romsdal 1945-1975
 • Gjengedal, Ola Johan: Berte Kanutte Aarflot, Ørsta
 • Gjengedal, Ola Johan: Ei Nordfjordslekt, 1962
 • Gjengedal, Ola Johan: Minner og opplevingar for eldre, 1981
 • Gjengedal, Ola Johan: "Knut Gjengedal, lærar og forfattar." I: Årbok i Nordfjord, 1983