Lofthaug, Olav

Lofthaug, Olav (1909-1990)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Vestfold 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 305 dager

Gå til bildegalleri

Lofthaug, Olav har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.07.1909 i Sannikedal, Telemark
 • Død 20.08.1990
 • Sønn av industriarbeider Kristoffer Lofthaug (1864-1946) og husmor Johanne Marie Olsdatter Torjussen Ødefjeld (1872-1957)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1969 - 1973, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Vestfold, 1973 - 1977, KrF.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Statens hagebruksskole, Grimstad 1928
 • Studieopphold Danmark 1929-1930
 • Norges landbruksskole, hagebruksavdelingen 1933-1936

Yrke

 • Konsulent ved Gartnerhallen, Oslo, og redaksjonssekretær i Norsk Gartnerforening 1936-1937
 • Statens frøavlkonsulent 1938-1939
 • Hagebrukslærer ved Tomb jordbruksskole 1939-1946
 • Rektor ved Gjennestad Gartnerskole 1946-1976
 • Oppdrag for Nordisk U-hjelp i Afrika 1964-1968

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1976

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Stokke Kommunestyre 1955-1959, 1963-1967
 • Medlem Stokke Formannskap 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Tunsberg bispedømmeråd 1954-1958
 • Medlem Tunsberg bispedømmeråd 1962-1966
 • Medlem Rådet for norsk utviklingshjelp 1969-1980

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Menighetsfakultetet 1962-1971
 • Medlem Forstanderskapet ved Stokke Sparebank 1973-1980