Sand, Oscar Normann

Sand, Oscar Normann (1921-1974)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1965-1969

Gå til bildegalleri

Sand, Oscar Normann har avgått ved døden.

Finn informasjon etter