Skogly, Oskar

Skogly, Oskar (1908-1988)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1965-1969
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Skogly, Oskar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.02.1908 i Fåberg, Oppland
 • Død 16.02.1988
 • Sønn av murer og småbruker Ole Håvemoen (1873-1956) og husmor Anna Mathisen (1870-1962)

Stortingsperioder

 • Representant nr 2 for Oppland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Oppland, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.02.1963-28.08.1963, Per Mellesmo møtte som representant.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1965-69

  Varapresident, Odelstinget, 08.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Kommunalkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Formann, Kommunalkomiteen, 13.10.1961 - 04.02.1963
  Medlem, Sosialkomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965
  Medlem, Valgkomiteen, 27.05.1964 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Formann, Sosialkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1961 - 04.02.1963

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Kommunal- og arbeidsdepartementet, 04.02.1963 - 28.08.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Teknisk aftenskole 1922-1925
 • Lærlingeskole 1922-1926
 • Korrespondansekurs i regnskapsføring 1925
 • Korrespondansekurs i tegning 1932-1933

Lærlingepraksis

 • Malerlære 1932-1936

Fagbrev

 • Malersvenn 1936

Yrke

 • Bestyrer ved Bygningsarbeidernes Målekontor, Hedmark og Oppland 1945-1952
 • Forbundssekretær i Hedmark og Oppland 1952-1958

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1978
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesykes hedersmerke i gull 1984

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varaordfører Fåberg Kommunestyre 1937-1941, 1945-1945
 • Ordfører Fåberg Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1957
 • Medlem Lillehammer Bystyre 1963-1967, 1967-1971, 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsnemnda, Fåberg 1934-1938
 • Varaformann Småbruk- og bustadnemnda, Fåberg 1937-1940
 • Medlem Ligningsrådet, Fåberg 1938-1940
 • Formann Priskontrollnemnda, Fåberg 1939-1950
 • Formann Ligningsrådet, Fåberg 1945-1949
 • Medlem Bygningsrådet, Fåberg 1945-1956
 • Medlem Skolestyret, Fåberg 1946-1957
 • Formann Hunderfossen interkommunale kraftselskap 1946-1976
 • Varaformann Fylkesbyggenemnda, Oppland 1946-1958
 • Leder Helsenemnda, Oppland 1949-1957
 • Medlem Overformynderiet, Oppland 1949-1957
 • Formann Byggekomiteen for Lillehammer fylkessykehus 1949-1953
 • Formann Sykehusnemnda, Oppland 1949-1957
 • Medlem A/S Vinmonopolets stedlige styre, Lillehammer 1952-1962
 • Medlem Komiteen av 1952 til revisjon av håndverksloven fra 1952
 • Varaformann Lillehammer interkommunale høyere skole 1952-1957
 • Varamedlem Styret for Opplandskraft 1953-1961
 • Varaformann Arbeids- og tiltaksnemnda, Oppland 1954-1975
 • Medlem Riksyrkesutvalget for malere 1956-1963
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Lillehammer 1962-1966
 • Formann Byggeløyveutvalget av 1964 fra 1964
 • Formann Rusdrikklovkomiteen av 1964 fra 1964
 • Medlem Funksjonsfordelingskomiteen av 1965 til å vurdere funksjons- og utgiftsfordelingen mellom staten, fylkeskommuner og primærkommuner fra 1965
 • Formann Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank 1966-1978
 • Formann Boligutvalget for Lillehammer Fylkessykehus 1970-1976
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Norsk Jernverk 1970-1978
 • Medlem Komiteen til å utrede visse spørsmål vedrørende rekruttering og opplæring av arbeidskraft til byggeindustrien 1970
 • Formann Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat 1971-1975
 • Medlem Styret for Hedmark og Oppland distriktshøgskole 1973-1976
 • Formann Det regionale høgskolestyret for Oppland 1976-1984

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Fåberg AUF 1923-1932
 • Formann Fåberg AUF 1924-1925, 1928-1930
 • Medlem Styret for Oppland AUF 1928-1931
 • Formann Fåberg Arbeiderparti 1947-1950
 • Formann Gudbrandsdalens Arbeiderpartis kommunalutvalg 1955-1959
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landskommunalutvalg 1958-1965
 • Medlem DNAs sosiale utvalg 1965-1971

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Gudbrandsdalens faglige samorganisasjon 1930-1932
 • Medlem Landsstyret i Norsk bygningsindustriarbeiderforbund 1933-1940
 • Formann Bygningsindustriarbeiderforbundet, avdeling Lillehammer 1933-1943
 • Fastlønnet tillitsmann Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund avdeling Lillehammer 1938-1943
 • Medlem Landsstyret i Norsk bygningsindustriarbeiderforbund 1945-1974
 • Forbundssekretær Hedmark og Oppland 1952-1958
 • Medlem Representantskapet i Landsorganisasjonen 1952-1969
 • Medlem Styret for Norske kvinners sanitetsforenings sykepleie 1957 representant for fylket
 • Medlem Styret i Norske Boligbyggelags Landsforbund

Andre administrative verv

 • Formann Styret for "Dagningen" 1955-1956
 • Formann Landsforeningen for hjerte- og lungesykes boligselskap 1967-1983
 • Formann Lillehammer Tomte- og saneringsselskap A/S 1974-1982