Lånke, Ola T.

Lånke, Ola T. (1948-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Sør-Trøndelag 2005-2009
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.03.1948 i Rennebu, Sør-Trøndelag
 • Sønn av gårdbruker Arnt Lånke (1916-1994) og husmor Elise Randine Espås (1917-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 1993 - 1997, KrF.
 • Representant nr 5 for Sør-Trøndelag, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 6 for Sør-Trøndelag, 2001 - 2005, KrF.
 • Representant nr 10 for Sør-Trøndelag, 2005 - 2009, KrF.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2005-2009

  Visepresident, Lagtinget, 02.10.2006 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1993-97

  Sekretær, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, 01.10.2005 - 11.09.2006
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 11.09.2006 - 30.09.2009
  Medlem, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, 11.09.2006 - 30.09.2009
  Personlig varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 07.10.1997 - 30.09.2001
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1998 - 30.09.1999

  2001-2005

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 16.11.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 21.11.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1993-97

  Varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 01.10.2001 - 15.03.2005
  Nestleder gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 15.03.2005 - 30.09.2005
  Innpisker, Kristelig Folkeparti, 15.03.2005 - 30.09.2005

  2005-2009

  Fjerde varamedlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 17.10.2005 - 01.09.2006
  Medlem gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 01.09.2006 - 30.09.2009

Medlemskap i regjering

 • Politisk sekretær, Kultur- og kirkedepartementet, 01.09.1990 - 03.11.1990

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Fredly folkehøgskole 1964-1965
 • Examen artium, Orkdal landsgymnas 1969
 • Cand.theol., Menighetsfakultetet 1977
 • Practicum 1978
 • Grunnfag administrasjon/ledelse, Diakonhjemmets høgskole 1991

Yrke

 • Bataljonsprest ved NIKE-bataljonen Oslo 1978-1979
 • Residerende kapellan Lademoen, Trondheim 1979-1989
 • Stiftskapellan/personalrådgiver Nidaros bispedømme 1989-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Trondheim Bystyre 1987-1991
 • Medlem Trondheim Bystyre 1991-1993
 • Ordfører Rennebu Kommunestyre 2011-2015

Offentlige verv

 • Medlem en rekke kommunale nemnder 1988-1993
 • Medlem Utvalget for kunstnerisk utsmykning i Stortinget 1997-2001
 • Medlem Komité for 100-årsmarkering av allmenn stemmerett fra 2009
 • Leder Nidaros bispedømmeråd fra 2009
 • Medlem Norsk Språkråd 2010-2014
 • Varamedlem Styret for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fra 2013

Tillitsverv i partier

 • Nestleder KrFU 1972-1974
 • Leder KrFU 1975-1976
 • Formann Styret for KrFs opplysningsforbund 1976-1979
 • Leder Valgkampkomiteen i Sør-Trøndelag KrF 1991-1991
 • Medlem Styret for Sør-Trøndelag KrF 1992-1993
 • Medlem KrFs strategiutvalg fra 1994
 • Medlem KrFs kommunalpolitiske utvalg fra 1994
 • Medlem KrFs landsstyre fra 1997
 • Medlem KrFs kirkepolitiske utvalg 1999-2000
 • Medlem KrFs valgkomité til 2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Verv kirkelig og kristelig arbeid 1967-1989
 • Formann Vietnamesisk-norsk vennskapsforening i Trondheim 1981-1985
 • Formann Kristent Innvandrerarbeid (KIA) i Trondheim 1987-1989
 • Leder Styret for Antislaveriselskapet fra 1996
 • Varamedlem Styret for Kirkens Arbeidsgiverforening (KA) 1998-2000
 • Medlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité fra 2006

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Olavsfestdagene i Trondheim 1993-1997
 • Varamedlem Styret for Pilgrimtours A/S fra 2004
 • Varamedlem Styret for Olavshallen A/S fra 2005