Mellesmo, Per

Mellesmo, Per (1919-1993)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Oppland 1973-1977
Ansiennitet:
18 år, 25 dager

Gå til bildegalleri

Mellesmo, Per har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 15.09.1919 i Vågå, Oppland
 • Død 03.05.1993
 • Sønn av elektriker Ivar Mellesmo (1890-) og Kari Eide (1900-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1954 - 1957, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1958 - 1961, A. (11.01.1958 - 21.11.1959)
 • Representant nr 1 for Oppland, 1958 - 1961, A. (21.11.1959 - 30.09.1961)
 • Vararepresentant nr 1 for Oppland, 1961 - 1965, A. (01.10.1961 - 05.05.1964)
 • Representant nr 1 for Oppland, 1961 - 1965, A. (05.05.1964 - 30.09.1965)
 • Representant nr 4 for Oppland, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 2 for Oppland, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 4 for Oppland, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 22.01.1955-14.05.1956 for Olav Meisdalshagen.
 • Rykket opp som representant 21.11.1959 etter Olav Meisdalshagens død.
 • Møtte fast som representant 04.02.1963-28.08.1963 for Oskar Skogly.
 • Rykket opp som representant 05.05.1964 etter Gunnar Kalrastens død.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Protokollkomiteen, 27.01.1955 - 14.05.1956

  1958-61

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 21.11.1959 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 21.11.1959 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 13.02.1963 - 28.08.1963
  Medlem, Protokollkomiteen, 13.02.1963 - 28.08.1963
  Medlem, Samferdselskomiteen, 05.05.1964 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Industrikomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Delegat, FNs generalforsamling, 1975 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Innpisker, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Gartnerskole 1938-1940
 • Handelsskole 1945

Yrke

 • Gartner i Biri 1940-1941
 • Gartner i Sandnes 1942
 • Gartner i Moss 1943-1945
 • Gartner i Danmark 1946-1948
 • Drev eget gartneri på Vinstra 1948-1965
 • Drev blomsterforretning på Vinstra 1959-1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nord-Fron Formannskap 1951-1955
 • Medlem Nord-Fron Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1979-1983, 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Ligningsutvalget, Nord-Fron 1949-1955
 • Medlem Ligningsnemnda, Nord-Fron 1949-1955
 • Medlem Overligningsnemnda, Nord-Fron 1955-1965
 • Medlem Plan- og tiltaksnemnda, Nord-Fron 1955-1965
 • Formann Styret for Nord-Fron kommunale elektrisitetsverk 1956-1965
 • Medlem Skolestyret, Nord-Fron 1957-1959
 • Formann Skolestyret, Nord-Fron 1959-1965
 • Formann Styret for Fron elektrisitetsverk 1966-1969
 • Formann Representantskapet for Fron-Ringebu elektrisitetsverk 1970-1971
 • Varaordfører Representantskapet for Fron-Ringebu elektrisitetsverk 1972-1973
 • Varaordfører Representantskapet for Fron-Ringebu elektrisitetsverk 1972-1973
 • Formann Representantskapet for Fron-Ringebu elektrisitetsverk 1974-1975
 • Varaordfører Representantskapet for Fron-Ringebu elektrisitetsverk 1976-1977
 • Varaordfører Representantskapet for Fron-Ringebu elektrisitetsverk 1976-1977
 • Ordfører Midt-Gudbrandsdal elektrisitetsverk 1978-1983
 • Formann Husnemnda, Nord-Fron 1980-1983
 • Formann Bygningsrådet, Nord-Fron 1980-1987
 • Medlem Rådet for Statens Landbruksbank 1981-1987
 • Medlem Styret for Frya forbrenningsanlegg 1983-1987
 • Medlem Revisjonsstyret, Nord-Fron 1983-1987
 • Leder Teknisk utvalg, Nord-Fron 1983-1987
 • Leder Overligningsnemnda, Nord-Fron fra 1988

Tillitsverv i partier

 • Formann Vinstra arbeiderungdomslag 1945-1946
 • Kasserer Gudbrandsdal Arbeiderparti 1949-1952
 • Formann Gudbrandsdal AUF 1950-1951
 • Formann Gudbrandsdal Arbeiderparti 1953-1958
 • Formann Vinstra arbeiderlag 1958-1962, 1973-1978
 • Formann Nord-Fron Arbeiderparti 1962-1965, 1978-1983
 • Formann Fron Arbeiderparti 1966-1966, 1968-1972
 • Nestleder Nord-Fron arbeiderparti 1984-1987
 • Medlem og kasserer Styret for Nord-Fron arbeiderparti fra 1988

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Nord-Fron Sparebank 1957-1970
 • Medlem Styret for Opplandsbanken A/S, avdeling Vinstra 1978-1979
 • Medlem Styret for Den norske Creditbank, avdeling Vinstra 1980-1989