Reinsnes, Peter Ovald

Reinsnes, Peter Ovald (1904-1976)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1961-1965
Ansiennitet:
7 år, 268 dager

Gå til bildegalleri

Reinsnes, Peter Ovald har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.10.1904 i Sortland, Nordland
 • Død 12.03.1976
 • Sønn av gårdbruker og fisker Carl Anton Jentoft Reinsnes (1870-1954) og Otilie Petrine Pettersen (1876-1945)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Nordland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 10 for Nordland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1961 - 1965, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1958-61

  Varapresident, Odelstinget, 01.10.1959 - 30.09.1961

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Justiskomiteen, 27.01.1958 - 14.05.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.05.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.05.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 29.01.1964
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 29.01.1964
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 29.01.1964 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1963 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Varamedlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøgskole i Vågan
 • Folkehøgskole i Vefsn
 • Middelskole
 • Sosialistisk dagskole
 • Kriminalpolitikurs ved Stockholm politiskole

Yrke

 • Gårdbruker til 1976
 • Oppsynsmann ved Lofotfisket 1933-1940
 • Anleggsbestyrer i Vesterålen Kraftlag 1940-1943

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Fenrik i Rikspolitikorpset og kriminalpolitibetjent i Finnmark 1944-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull
 • Norske kommuners hederstegn

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Sortland Formannskap 1931-1934, 1939-1940, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1961
 • Ordfører Sortland Kommunestyre 1934-1937, 1937-1939, 1961-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975, 1975-1976

Fylkespolitisk aktivitet

 • Formann Fylkesting, Nordland 1945-1947
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1945-1947
 • Formann Fylkesting, Nordland 1947-1951
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1947-1951
 • Formann Fylkesting, Nordland 1951-1955
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1951-1955
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1955-1959
 • Formann Fylkesting, Nordland 1955-1959
 • Formann Fylkesting, Nordland 1959-1960
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1959-1960
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Nordland 1966-1967
 • Fylkesvaraordfører Fylkesting, Nordland 1967-1970
 • Fylkesordfører Fylkesting, Nordland 1971

Offentlige verv

 • Medlem Den interkommunale kommunikasjonsnemnda 1937-1940
 • Formann Alderstrygdnemnda, Sortland 1937-1954
 • Medlem Bureisningsnemnda 1938-1940
 • Formann Styret for Vesterålen Kraftlag 1939-1943
 • Medlem Den interkommunale kommunikasjonsnemnda 1945-1976
 • Formann Styret for Vesterålen Kraftlag 1945-1976
 • Nestformann Arbeids- og tiltaksnemnda, Nordland 1946-1960
 • Formann Bygningsrådet, Sortland 1946-1958
 • Formann Arbeidsutvalget for Kleiv landbruksskole 1948-1952
 • Medlem Styret for Statens fryseri, Melbu 1948-1962
 • Nestformann Samferdselsnemnda, Nordland 1950-1951
 • Formann Samferdselsnemnda, Nordland 1951-1956
 • Medlem styret for interkommunal tiltaksnemnd 1953-1972
 • Formann Overstyret for Fylkeslandbruksskolen 1955-1976
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Nordland 1956-1976

Tillitsverv i partier

 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landskommunalutvalg fra 1936
 • Formann Vesterålen kretsparti av Det norske Arbeiderparti 1938-1940, 1945-1946, 1949-1957
 • Medlem Styret for Nordland fylkesparti av Det norske Arbeiderparti fra 1952

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Nordland krets av Norges herredsforbund 1948-1976
 • Ordfører Representantskapet i Nord-Norges Salgslag 1959-1965

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Niingen kraftlag A/S 1953-1976
 • Medlem Styret for Nordlands Forenede Ullvarefabrikker 1954-1961
 • Medlem Representantskapet for Samkjøringen i Nord-Norge 1960-1976
 • Formann Styret for Sortlandsbrua A/S 1966-1976
 • Formann Styret for Vesterålsbruene A/S 1970-1976