Christiansen, Ragnar Karl Viktor

Christiansen, Ragnar Karl Viktor (1922-2019)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 1973-1977
Ansiennitet:
21 år, 331 dager

Gå til bildegalleri

Christiansen, Ragnar Karl Viktor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 28.12.1922 i Drammen, Buskerud
 • Død 17.02.2019
 • Sønn av gartner Hans Rudolf Christiansen (1899-1969) og gullistarbeider Elsa Viktoria Sjøgren (1902-1986)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1950 - 1953, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Buskerud, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 2 for Buskerud, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 1 for Buskerud, 1973 - 1977, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 17.03.1971-18.10.1972, Egil Solin Ranheim møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 15.01.1976-30.09.1977, Olaf Øen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1958-61

  Medlem, Militærkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Nestformann, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Nestformann, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Nestformann, Finanskomiteen, 14.10.1969 - 17.03.1971
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 17.03.1971
  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 15.01.1976
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 15.01.1976
  Formann, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 15.01.1976

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1971

  1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1975
  Delegat, FNs generalforsamling, 1974 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Sekretær gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1969 - 17.03.1971

  1973-77

  Nestformann gruppestyret, Arbeiderpartiet, 01.10.1973 - 15.01.1976

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 15.01.1976 - 11.01.1978

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1940
 • Jernbaneskolen 1942
 • Studieopphold i USA 1957

Yrke

 • Bud ved NSB Drammen distrikt 1940-1941
 • Trafikkelev ved NSB Drammen distrikt 1941-1942
 • Telegrafist ved NSB Drammen distrikt 1942-1957
 • Jernbaneekspeditør ved NSB Drammen distrikt 1957-1961
 • Fullmektig ved NSB Drammen distrikt 1961-1977
 • Fylkesrådmann i Buskerud 1978-1980
 • Fylkesmann i Buskerud 1980-1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nedre Eiker Kommunestyre 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955
 • Ordfører Nedre Eiker Kommunestyre 1955-1957
 • Medlem Nedre Eiker Formannskap 1957-1959

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Buskerud 1955-1957

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Nedre Eiker kommunale bilruter 1948-1963
 • Medlem Representantskapet for de militære bedrifter 1951-1968
 • Medlem Sivilopplæringskommisjonen for Forsvaret 1952-1954
 • Formann Forbrukerrådet 1953-1960
 • Medlem Utvalget for håndtering av pris-, rasjonerings- og forsyningsbestemmelser 1954-1955
 • Medlem Forbrukerforskningsutvalget 1956-1960
 • Medlem Omsetningsrådet 1956-1961
 • Medlem Statens ernæringsråd 1956-1961
 • Medlem Nedre Eiker menighetsråd 1956-1957
 • Medlem Skolestyret, Nedre Eiker 1956-1957
 • Medlem Plankomiteen for 9-årig skole, Nedre Eiker 1957-1961
 • Medlem Rådet for Ramfoss kraftlag 1957-1967
 • Formann Kvalitetskontrollutvalget for forbruksvarer av 1957 1957-1963
 • Formann Nedre Eiker kommunale bilruter 1963-1967
 • Medlem Formuesfordelingskomiteen 1963-1968
 • Medlem Kornrådet 1966-1967
 • Medlem Partifinansieringsutvalget 1968-1969
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Kongsberg Våpenfabrikk 1969-1988
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Raufoss Ammunisjonsfabrikker 1969-1981
 • Medlem Styret for pensjonsordningen for statsråder 1971-1972
 • Medlem Forsvarsrådet 1971-1972
 • Varaformann Styret i Statens Kornforretning 1974-1982
 • Medlem Styret for Buskerud Industriselskap 1978-1981
 • Medlem Nærings- og sysselsettingsstyret, Buskerud 1980-1988
 • Formann Fylkesskattestyret, Buskerud 1980-1983
 • Formann Rikslønnsnemnda 1980-1982
 • Formann Styret i Statens Kornforretning 1983-1992
 • Leder Fylkesskattenemnda, Buskerud 1983-1988
 • Leder Kommune- og fylkesinndelingsutvalget 1989-1992
 • Medlem Lovstrukturutvalget 1989-1992

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Nedre Eiker Arbeiderparti 1945-1947
 • Formann Buskerud AUF 1946-1947
 • Medlem AUFs landsstyre 1946-1947
 • Formann Nedre Eiker Arbeiderparti 1948-1954, 1961-1962, 1966-1969
 • Sekretær Buskerud Arbeiderparti 1953-1955
 • Formann Buskerud Arbeiderparti 1955-1966
 • Varamann Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1963-1965
 • Varamann Det norske Arbeiderpartis sentralstyre 1965-1977

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for "Fremtiden" 1947-1948
 • Medlem Styret for A/L Biblioteksentralen 1963-1966
 • Formann Styret for A/L Biblioteksentralen 1966-1969
 • Medlem Representantskapet for SAS 1978-1992
 • Medlem Styret for Det Norske Luftfartsselskap A/S 1978-1992
 • Varamedlem Styret for SAS 1986-1992

Litteratur

 • Sørebø, Herbjørn: "En profesjonell politiker": i Fred og trygghet, brød og frihet, et festskrift til Trygve Bratteli, Tiden Norsk Forlag Oslo 1980
 • Christiansen, Ragnar: Fra storting og styringsverk : erindringer fra et liv i politisk arbeid, Forlaget Aktuell Oslo 2006