Udjus, Ragnar

Udjus, Ragnar (1933-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vest-Agder 1977-1981
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.10.1933 i Landvik, Aust-Agder
 • Sønn av bonde Nils O. Udjus (1903-1998) og husmor Margrethe (1907-1988)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1973 - 1977, Sp.
 • Representant nr 5 for Vest-Agder, 1977 - 1981, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Medlem, Kommunal- og miljøvernkomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1980 - 30.09.1981

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Medlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977
  Vara innpisker, Senterpartiet, 01.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Innpisker, Senterpartiet, 01.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i regjering

 • Politisk sekretær, Miljøverndepartementet, 1972 - 1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Birkeland folkehøgskole 1950-1951
 • Befalskurs ved Luftforsvarets befalsskole Stavern 1953
 • Holt landbruksskole 1955-1957

Yrke

 • Kontrollassistent i Grimstad-området 1958-1960
 • Formannsskapssekretær og ligningsassistent i Landvik kommune 1960-1963
 • Redaktør i Agder Tidend 1965-1968
 • Programmedarbeider ved NRKs distriktskontor i Kristiansand 1967-1972 (vikarierte og jobbet som freelancer)
 • Redaktør og sjef for Radio Sør 1982-1991 (var en av initiativtakerne til denne nærradiostasjonen fra starten i 1982)
 • Programvirksomhet i lokalradio og TV Sør 1991-2000

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Mediamagasins Mediapris 1987
 • Lokalradioprisen "Den Gyldne mikrofon" 2002

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1980
 • Medlem Utvalg til å vurdere nærradiospørsmål 1981-1982
 • Medlem Utvalg til å vurdere kringkastingsreklame 1982-1983
 • Medlem Representantskapet for Redernes Skipskreditforening 1983-1990 (offentlig representant)
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1986-1993
 • Medlem Styret for Nærkringkastingsnemda 1987-1993
 • Medlem Fagutvalget for nærkringkasting 1994-2003 (oppnevnt av Styret for Audiovisuelt Produksjonsfond og Statens Medieforvaltning)

Tillitsverv i partier

 • Fylkessekretær Aust-Agder Sp 1959-1963
 • Fylkessekretær Sp i begge Agder-fylkene 1963-1972, 1981-1984
 • Medlem Sp's landsstyre 1971-1974
 • Formann Styret for Sp's Pressekontor 1978-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Agder krets av Norges kristelige radio- og fjernsynslag 1970-1972
 • Sekretær Agder krets av Norges Kristelige Radio- og Fjernsynslag 1970-1972
 • Medlem Styret i Vågsbygd Indremisjon 1981-1985
 • Medlem Styret i "Justøyfamilien" 1982-1996
 • Medlem Flere mediautvalg i Agder Krets av Indremisjonsselskapet 1982-1988
 • Leder Norsk Nærradioforbund 1984-1989
 • Medlem Styret i Agder krets av Indremisjonsselskapet 1986-1989
 • Medlem Vågsbygd Menighetsråd 1998-2002

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Radio Nettverk 1987-1988

Litteratur

 • Udjus, Ragnar: "Glimt fra Radio Sør", Kristiansand 2002