Brekke, Reidar

Brekke, Reidar (1888-1971)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim) 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 126 dager

Gå til bildegalleri

Brekke, Reidar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 17.09.1888 i Trondheim, Sør-Trøndelag
 • Død 09.10.1971
 • Sønn av agent Bernhard Brekke (1854-1932) og Anna Iversen (1864-1959)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Kjøpstedene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker (Levanger, Trondheim), 1945 - 1949, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Opphold i England, Tyskland og Frankrike (i 3 1/2 år)
 • Oslo Handelsgymnas 1906
 • Dispasjøreksamen 1911

Yrke

 • Kontorsjef Norsk Varekrigsforsikring 1914-1915
 • Avdelingssjef i Trondhjems forsikringsselskap 1915-1917
 • Sous-direktør i Trondhjems forsikringsselskap 1917-1919
 • Administrerende direktør i Trondhjems forsikringsselskap 1919-1956
 • Administrerende direktør i Nordenfjeldske forsikringsselskap, Nidaros 1929-1956
 • Administrerende direktør for Norske forenede livsforsikringsselskap A/S 1929-1956

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1960

Verv

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Direksjonen i Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Muséet fra 1933
 • Preses Direksjonen i Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Muséet 1938-1965
 • Formann Trondhjems jeger- og fiskerforening 1938-1946
 • Medlem Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab fra 1946
 • Æresmedlem Forsikringsforeningen i Trondheim 1966
 • Formann Styret i Trøndelag kretsforening for Naturfredning i Norge
 • Medlem Styret i Norges sportsfiskerforening

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Nordenfjeldske forsikringsselskap Nidaros 1923-1962
 • Formann Kontrollkomiteen i Den Nordenfjeldske Kredittbank 1926-1930
 • Medlem Styret for Den Nordenfjeldske Kredittbank 1934-1947
 • Ordfører Representantskapet for Den Nordenfjeldske Bykredittforening 1934-1947
 • Formann Styret for Norske Forenede Livsforsikringsselskap A/S 1957-1963

Litteratur

 • Brekke, Reidar: Norges døgnfluer, Oslo 1938
 • Brekke, Reidar: Om ørret og laksefiske i Norge, Oslo 1940
 • Brekke, Reidar: Norges stenfluer, Oslo 1941
 • Brekke, Reidar: Norges vårfluer, Oslo 1946