Lunder, Rolf

Lunder, Rolf (1908-1997)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Akershus 1950-1953

Gå til bildegalleri

Lunder, Rolf har avgått ved døden.

Finn informasjon etter