Hamran, Sigurd Lund

Hamran, Sigurd Lund (1902-1977)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1965-1969
Ansiennitet:
21 år, 362 dager

Gå til bildegalleri

Hamran, Sigurd Lund har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.01.1902 i Flakstad, Nordland
 • Død 04.11.1977
 • Sønn av fisker Hans Hamran (1877-1930) og Helga Lovise Jensen (1883-1969)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1945 - 1949, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1950 - 1953, A.
 • Representant nr 12 for Nordland, 1954 - 1957, A.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1958 - 1961, A.
 • Representant nr 4 for Nordland, 1961 - 1965, A.
 • Representant nr 12 for Nordland, 1965 - 1969, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 04.12.1945-10.01.1950 for Reidar Carlsen.
 • Møtte fast som representant 11.01.1950-19.11.1951 for Reidar Carlsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 04.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Protokollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.01.1950 - 19.11.1951

  1954-57

  Medlem, Sosialkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Aftenskole

Yrke

 • Drev fiske siden 12-års alderen
 • Båteier og skipper fra 1923
 • Småbruker fra 1926

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Moskenes Kommunestyre 1933-1934, 1934-1937, 1941-1945
 • Varaordfører Moskenes Kommunestyre 1937-1941, 1955-1959, 1959-1961, 1962-1963
 • Ordfører Moskenes Kommunestyre 1945-1945, 1961-1961, 1963-1967, 1967-1971

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Moskenes arbeiderparti 1922-1924
 • Formann Moskenes Arbeiderparti 1925-1937, 1954-1964
 • Medlem Styret for Vesterålen arbeiderparti 1938-1940, 1945-1953

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Fiskernes samkjøp S/L 1937-1947
 • Formann Åkran fiskarlag 1937-1941 stod som stifter av laget i 1937
 • Medlem Lofottilvirkernes salgslag 1937-1947
 • Varamedlem Representantskapet i Norges Fiskarlag 1938
 • Varamedlem Representantskapet i Norges Råfisklag 1940-1941
 • Medlem Representantskapet i Norges Fiskarlag 1941-1942
 • Formann Moskenes distriktsfiskarlag 1942-1946 stod som stifter av laget i 1942
 • Medlem Representantskapet i Norges Råfisklag 1942-1943
 • Ordfører Representantskapet i Norges Råfisklag 1946-1947
 • Medlem S/L Samvirkesalg 1946-1947
 • Medlem Representantskapet i Norges Råfisklag 1947-1948
 • Medlem Representantskapet i Norges Råfisklag 1951-1955

Andre administrative verv

 • Medlem Fiskernes Agnforsyning 1939-1940