Myrli, Sverre

Myrli, Sverre (1971-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Representant for
Akershus 2017-2021
Medlem
Transport- og kommunikasjonskomiteen
Ansiennitet:
19 år, 43 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 26.08.1971 i Nes, Akershus
 • Sønn av togleder Hans Kr. Myrli (1929-2013) og husmor Signe Pålerud (1935-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 12 for Akershus, 1997 - 2001, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 2005 - 2009, A.
 • Representant nr 4 for Akershus, 2009 - 2013, A.
 • Representant nr 5 for Akershus, 2013 - 2017, A.
 • Representant nr 5 for Akershus, 2017 - 2021, A.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 14.06.2017 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 02.10.2017 - 30.09.2021
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 12.10.2017 - 30.09.2021

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Varamedlem, Europautvalget, 30.03.2000 - 30.09.2001

  2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 2001 -

  2005-2009

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009

  2009-2013

  Medlem, Europautvalget, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013

  2013-2017

  Nestleder, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 12.11.2013 - 30.09.2017

  2017-2021

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 09.10.2018 - 30.09.2021

Medlemskap i regjering

 • Politisk rådgiver, Samferdselsdepartementet, 31.10.1996 - 17.10.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Troppsjefskurs Heimevernet
 • Årnes skole 1978-1984
 • Runni ungdomsskole 1984-1987
 • Nes videregående skole 1987-1990
 • Førstegangstjeneste i Luftforsvaret, Gardermoen flystasjon 1992-1993
 • Bachelor i Offentlig styring, Høgskolen i Oslo 2002-2005
 • Master of Public Administration (MPA), Handelshøjskolen i København 2011

Yrke

 • Arbeiderbevegelsens ungdomssekretær i Akershus 1990-1992
 • Organisasjonskonsulent Norsk Folkehjelp 1993-1994
 • Vikarbetjent Forsvarets Bygningstjeneste 1994-1996
 • Vaktbetjent Forsvarsbygg 2004-2005
 • Konsulent Forsvarsbygg fra 2005

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Einar Gerhardsens stipend 2002

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nes kommunestyre 1991-1995, 1995-1997, 2003-2007

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem fylkesting, Akershus 1991-1995, 1995-1997

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Nes 1991-1995
 • Medlem Samferdselsstyret, Akershus 1991-1993, nestleder 1995-1997
 • Leder Næringsutvalget, Akershus 1994-1995
 • Medlem Styret for Gamle Hvam Museum 1995-1997, 1999-2004
 • Leder Ligningsnemnda, Nes 1995-1997
 • Nestleder Styret for Nes kommunale Elektrisitetsverk 1995-1997
 • Medlem Fylkeslandbruksstyret i Akershus 1995-1997
 • Medlem Pensjonskommisjonen 2001-2004
 • Nestleder Kontrollutvalget, Nes 2003-2007
 • Medlem Styret for Østre Romerike revisjonsdistrikt 2003-2007
 • Medlem Styret for Romerike Folkehøgskole 2003-2007
 • Rapportør Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities, NATOs parlamentariske forsamling 2006-2009, leder 2009-2012
 • Observatør Parlamentsvalget, Ukraina 2006 (som medlem i Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling)
 • Medlem Styret for Akershus fylkeskommunale pensjonskasse 2007-2014
 • Leder Norsk-tysk vennskapsgruppe i Stortinget fra 2007
 • Varamedlem Skatteutvalget, Skedsmo 2007-2011
 • Medlem Ukraine-NATO Interparliamentary Council (UNIC) fra 2012
 • Leder Sub-Committee on Transatlantic Defence and Security Cooperation, NATOs parlamentariske forsamling 2013-2016
 • Medlem Styret for Akershus interkommunale pensjonskasse fra 2014
 • Visepresident NATOs parlamentariske forsamling 2016-2017

Tillitsverv i partier

 • Tillitsverv Nes AUF 1985-1994
 • Medlem Styret for Nes Arbeiderparti 1988-1990
 • Medlem Styret for AUF i Akershus 1988-1990
 • Medlem AUFs landsstyre 1991-1993
 • Medlem Styret for Akershus Arbeiderparti 1991-1993
 • Leder AUF i Akershus 1991-1993
 • Leder Sosialdemokrater mot EU (SME) Akershus 1993-1994
 • Studieleder Akershus Arbeiderparti 1997-2002, leder fra 2002
 • Medlem DNAs landsstyre fra 2002
 • Medlem Styret for Skedsmokorset Arbeiderpartilag 2008-2009, kasserer fra 2013

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Framfylkingen Akershus 1995-1997
 • Medlem Fylkesutvalget i Arbeidernes Opplysningsforbund (AOF) Oslo og Akershus 1997-2001
 • Medlem Styret for Atlantic Association of Young Political Leaders (AAYPL), Norge 2000-2008
 • Leder Styret for SPD Freundeskreis Oslo 2008-2009, medlem 2009-2012
 • Medlem Rådet for Norsk-tysk selskap 2008-2014
 • Medlem Rådet for Nordmanns-Forbundet 2010-2015
 • Medlem Styret for Nordmanns-Forbundet fra 2015

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Akershus Bedriftsrådgiving A/S 1994-1997
 • Nestleder Styret for Akershus Reiselivsråd 1994-1996
 • Formann Styret for Stor-Oslo Lokaltrafikk AS (SL) 1995-1996
 • Leder Styret for Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen fra 2011
 • Medlem Styret for Tennskjær Utvikling AS fra 2016

Litteratur

 • Myrli, Sverre: The three Adriatic Aspirants: Capabilities and Preparations, NATO PA Brüssel 2007
 • Myrli, Sverre: Contributions of Non-NATO Members to NATO Operations, NATO PA Brüssel 2008
 • Myrli, Sverre: NATO and Cyber Defence, NATO PA Brüssel 2009