Eriksen, Steinar

Eriksen, Steinar (1939-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1985-1989
Ansiennitet:
7 år, 353 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.05.1939 i Kvænangen, Troms
 • Sønn av notbøter Einar Eriksen (1903-1997) og ekspeditør Margith Pedersen (1903-1981)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Finnmark, 1981 - 1985, H.
 • Representant nr 3 for Finnmark, 1985 - 1989, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 14.10.1981-30.09.1985 for Thor Listau.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 30.09.1989
  Medlem, Samferdselskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole 1946-1953
 • Realskole og reallinja ved Finnmark offentlige gymnas 1953-1958
 • Kandidat ved BI, Oslo 1961-1963

Yrke

 • Saksbehandler ved Norsk Phillips, Oslo 1963-1966
 • Disponent ved NOFI-Honningsvåg A/S 1966-1981
 • Kontorsjef i Vegdirektoratet 1989-1994
 • Økonomidirektør i Vegdirektoratet 1994-1998
 • Ferjedirektør i Vegdirektoratet 1998-2004

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nordkapp Formannskap 1979-1981

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark 1981-1989
 • Leder Ferjeteknisk råd 1989-1992

Tillitsverv i partier

 • Formann Nordkapp Høyre 1979-1981
 • Medlem Styret for Bærum Høyre, Hosle distriktsforening 1982-1986, 1989-1993

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Honningsvåg handelsstands forening 1976-1981
 • Medlem Styret i Finnmark handelsstands forening 1977-1980
 • Medlem Styret i Finnmark industriforening 1980-1981
 • Formann Finnmark handelsstands forening 1980-1982

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for NOFI-Honningsvåg A/S 1976-1982
 • Medlem Styret for A/S NOFI-Bergen 1980-1982
 • Leder Styret for NOFI-Honningsvåg A/S 1982-1989
 • Medlem Rådet til Nordnorsk student- og elevhjem 1988-1996
 • Leder Styret for Honningsvåg Fiskeriselskap AS 1989-2006
 • Leder Styret for Honningsvåg Notverksted AS fra 1989
 • Leder Styret for Merkon AS fra 1990
 • Leder Rådet til Nordnorsk student- og elevhjem 1996-2000
 • Leder Styret for Kokkene Kommer AS 2002-2007
 • Leder Styret for Steinbakken AS fra 2005