Graham, Sylvi

Graham, Sylvi (1951-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 2013-2017
Ansiennitet:
8 år, 14 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 17.12.1951 i Oslo, Oslo
 • Datter av salgssjef Øyvind Dannevig Stenberg (1924-1964) og husmor Eva Charlotte Lønn (1926-1997)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 2005 - 2009, H.
 • Representant nr 10 for Akershus, 2009 - 2013, H.
 • Representant nr 4 for Akershus, 2013 - 2017, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2013-2017

  Visesekretær, Stortinget, 08.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2009-2013

  Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 20.10.2009 - 30.09.2013
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 20.06.2013 - 30.09.2013

  2013-2017

  Første nestleder, Fullmaktskomiteen, 01.10.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Den utvidede utenriks- og forsvarskomité, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Utenriks- og forsvarskomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

 • 2009-2013

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 22.10.2009 - 30.09.2013
  Delegat, FNs generalforsamling, 2011 -

  2013-2017

  Medlem, Europautvalget, 17.10.2013 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 12.11.2013 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), 18.06.2015 - 30.09.2017
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 20.10.2015 - 30.09.2017
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk, 19.01.2017 - 30.09.2017

Medlemskap i gruppestyrer

 • 2013-2017

  Medlem gruppestyret, Høyre, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Utenriksdepartementet, 20.08.2004 - 17.10.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Musikkbarnehagelærer, Østlandets Musikkonservatorium 1970-1972
 • Førskolelærerutdanning, Barnevernsakademiet 1975 (privatist)

Yrke

 • Musikkundervisning, egen privat musikkbarnehage 1972-1974
 • Avd.leder, Husmødrenes Barnehager 1975-1977
 • Barnehagestyrer, Oppegård kommune 1977-1991
 • Leder, Barne- og ungdomsavd. Norges Blindeforbund 1991-1993
 • Konsulent, Norges Røde Kors 1993-1995

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Paul Harris (Rotary)
 • KS medaljen 2009 (Kommunenes Sentralforbund)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oppegård Kommunestyre 1979-1983, 1983-1987
 • Medlem Oppegård Formannskap 1987-1991
 • Ordfører Oppegård Kommunestyre 1995-1999, 1999-2003, 2003-2007, 2007-2009

Offentlige verv

 • Leder Hovedutvalget for kultur, Oppegård 1983-1991
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund, Akershus 1995-1999
 • Leder Styret for Norsk nettverk av helse- og miljøkommuner 1996-2001
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund, Akershus 2003-2007
 • Leder Styret for Kommunenes Sentralforbund, Akershus 2007-2009
 • Leder Follorådet 2008-2009
 • Varamedlem Riksvalgstyret 2009-2013
 • Varamedlem Riksvalgstyret 2017
 • Varamedlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret fra 2018

Tillitsverv i partier

 • Leder Oppegård Høyre 1991-1995

Tillitsverv i organisasjoner

 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2011-2013
 • Varamedlem Brukerrådet for representantordninger 2014-2017

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Kommunal Landspensjonskasse 2000-2002
 • Leder Representantskapet for Kommunal Landspensjonskasse 2002-2004
 • Medlem Representantskapet for Kommunalbanken 2004
 • Medlem Styret for Aker universitetssykehus HF 2006-2008