Knudsen, Terje

Knudsen, Terje (1942-2017)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Hordaland 1997-2001
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Knudsen, Terje har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 06.03.1942 i Bergen, Hordaland
 • Død 20.11.2017
 • Sønn av håndverker Herbert Knudsen (1913-1988) og renholdsarbeider Anna Birkeland (1916-2010)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Hordaland, 1997 - 2001, FrP. (01.10.1997 - 15.03.2001)
 • Representant nr 8 for Hordaland, 1997 - 2001, Uav. (16.03.2001 - 30.09.2001)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium, Handelsgymnas 1962

Yrke

 • Ansatt i rederi 1962-1966
 • Akkvisitør i avis 1966-1967
 • Avdelingssjef salg i industribedrift 1967-1973
 • Avdelingssjef i industribedrift 1973-1976
 • Disponent/selvstendig næringsdrivende, entrepenør innen stålbygg 1976-1993
 • Agentvirksomhet 1994-1997

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Bergen Bystyre 1975-1979 (for Høyre)
 • Medlem Bergen Bystyre 1983-1987 (for Høyre)
 • Varamedlem Bergen Formannskap 1991-1995, 1995-1997

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1991-1995
 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1995-1997

Offentlige verv

 • Varamedlem Ansettelsesutvalg for Bergen Lysverker 1984-1987
 • Varamedlem Styret for Bergen parkeringsselkskap 1984-1987
 • Medlem Regnskaps- og desisjonsutvalget, Bergen 1984-1987
 • Medlem Styret for Bergen Lysverker 1984-1987
 • Medlem Auksjonsutvalget, Bergen 1984-1987
 • Medlem Bygningsrådet, Bergen 1984-1987
 • Meddommer , Bergen og Midthordland 1988-1999
 • Medlem Styret for Consul Chr. Børs legat 1988-1991
 • Medlem Skatteutvalget, Bergen 1988-1997
 • Medlem Styret for Herlandsfossen kraftverk 1988-1995
 • Medlem Hovedutvalget for fritid og kultur, Bergen 1988-1991
 • Medlem Styret for Fana Boligbyggelag 1988-1991
 • Medlem Fondsstyret for Holberg Minne 1988-1991
 • Medlem Styret for Skibskaptein P.G. Pettersen og hustru Anna F. Bøes legat 1988-1991
 • Medlem Styret for Fana Stein og Gjenvinning 1992-1997
 • Medlem Bygningsrådet, Bergen 1992-1997
 • Medlem Hovedutvalget for byutvikling, Bergen 1992-1997
 • Medlem Styret for Bergen bolig- og byfornyelse, Bergen 1992-1995
 • Medlem Styret for A/S Nygårdstangen 1992-1995
 • Medlem Valgnemnda, Hordaland 1992-1997
 • Varamedlem Lysverkenes Råd 1992-1995
 • Formann Styret for Forbrukerutvalget, Hordaland 1992-1995
 • Formann Bydelsutvalg 09 Ytrebygda, Bergen 1992-1997
 • Formann Klientutvalget for Ytrebygda, Bergen 1992-1997
 • Varamedlem Bedriftsforsamlingen ved Bergen Sporvei A/S 1992-1995
 • Medlem Styret for Bergen Kino 1992-1997
 • Medlem Styret for Askøybruen 1994-2001
 • Varamedlem Personalutvalget ved Bydelsutvalg 09 Ytrebygda 1994-1997
 • Varamedlem Representantskapet for Bergenshalvøens kommunale kraftselskap 1995-1997
 • Medlem Overformynderiet, Bergen 1995-1997
 • Medlem Styret for Bygdeutviklingsfondet, Hordaland 1995-1997
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Hordaland 1995-1997
 • Nestleder Styret for Statens nærings- og distriktsutviklingsfond, Hordaland, Hordaland 1995-1997
 • Medlem Styret for Hardangerbroen fra 1999

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Bergen FrP 1987-1992
 • Leder FrPs gruppe i Hordaland fylkesting 1991-1997
 • Nestleder Hordaland FrP 1994-1996