Almlid, Torbjørn

Almlid, Torbjørn (1950-)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1989-1993
Ansiennitet:
0 år, 75 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter