Andersen, Torgeir

Andersen, Torgeir (1916-1991)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1973-1977
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Andersen, Torgeir har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 16.02.1916 i Nøtterøy, Vestfold
 • Død 05.02.1991
 • Sønn av skipsfører Torger Andersen (1872-1964) og husmor Alma Jonasen (1874-1952)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Vestfold, 1969 - 1973, H.
 • Representant nr 4 for Vestfold, 1973 - 1977, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1969-73

  Sekretær, Stortinget, 01.10.1971 - 01.10.1972
  Visesekretær, Stortinget, 02.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Administrasjonskomiteen, 14.10.1969 - 19.10.1972
  Medlem, Sosialkomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Sosialkomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 01.06.1977 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1932
 • Handelsgymnas 1936

Yrke

 • Bokholder ved Vestfold kjemiske fabrikker 1936-1939
 • Kontorsjef ved Vestfold kjemiske fabrikker 1939-1965
 • Kontorsjef ved A/S Norsk Betongvarefabrikk 1958-1969
 • Eget regnskapskontor 1978-1990

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Diverse medaljer fra Hjemmefronten (1945-1946)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nøtterøy Kommunestyre 1951-1955, 1969-1971
 • Medlem Nøtterøy Formannskap 1955-1959
 • Ordfører Nøtterøy Kommunestyre 1959-1963, 1963-1967, 1967-1969

Fylkespolitisk aktivitet

 • Fylkesordfører Fylkesting, Vestfold 1963-1967
 • Fylkesordfører Fylkesting, Vestfold 1967-1971

Offentlige verv

 • Formann Teknisk utvalg, Nøtterøy 1956-1959
 • Medlem Byggekomiteen for Farrisvannverket 1960-1969
 • Formann Styret for elektrisitetsverket 1964-1971
 • Medlem Østlandskomiteen 1965-1969
 • Formann Generalplanutvalget, Nøtterøy 1967-1969
 • Formann Representantskapet for Lier sykehus 1967-1971
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Larvik 1979-1989

Tillitsverv i partier

 • Formann Vestfold Høyre 1972-1975
 • Medlem Styret for Nøtterøy Høyreforening
 • Varaformann Nøtterøy Høyreforening

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Vestfold krets av Norges Herredsforbund 1964-1971

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Den norske Creditbank fra 1978
 • Medlem Representantskapet for Nøtterøy sparebank