Holtan-Hartwig, Tor

Holtan-Hartwig, Tor (1927-2013)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1969-1973

Gå til bildegalleri

Holtan-Hartwig, Tor har avgått ved døden.

Finn informasjon etter