Lyngholm, Wenche

Lyngholm, Wenche (1951-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.05.1951 i Moss, Østfold
 • Datter av tømmermester Eigil J. Lyngholm (1927-) og avdelingsleder Vera Heintz (1931-)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Østfold, 1989 - 1993, SV.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, , 21.10.2005 - 31.12.2005
  Statssekretær, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, 01.01.2006 - 20.10.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Lærerskoleeksamen 1972
 • Pedagogikk grunnfag 1973
 • Kroppsøving grunnfag 1976

Yrke

 • Lærer i Balsfjord 1973-1975
 • Lærer i Oslo 1975-1978
 • Lærer i Moss 1978-1982
 • Undervisningsinspektør i Moss 1982-1989
 • Rådgiver i Skole- og kulturetaten i Moss kommune 1993-1994
 • Rådgiver i NSB 1994-1995
 • Kompetansesjef i NSB 1996
 • Utdanningssjef i NSB/rektor NSB-skolen 1996-2002
 • Prosjektleder Kommunenes Sentralforbund 2002-2003
 • Opplæringssjef Norsk Landbrukssamvirke 2004-2005
 • HR-sjef UDI fra 2005

Verv

Offentlige verv

 • Medlem og meddommer Lagmannsretten 1985-1989
 • Leder Hovedutvalget for kirke, kultur og fritid, Moss 1988-1990
 • Riksrevisor Riksrevisjonen 2002-2005
 • Medlem Omsetningsrådet 2003-2005
 • Medlem Utvalg som skal gjennomgå brannsikkerheten til særskilte risikogrupper fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Leder Moss SV 1979-1981
 • Leder Østfold SV 1981-1987
 • Medlem SVs landsstyre 1983-1987, 1995-1997

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Balsfjord lærerlag 1974-1975
 • Medlem Styret i Moss og omegn faglige samorganisasjon 1985-1987
 • Medlem Fagseksjon grunnskole i Skolenes landsforbund 1987-1989
 • Medlem utvalget Vitalisering av folkestyret under Kommunenes Sentralforbund 1993-1995
 • Leder venneforeningen Kontaktforum for Momentum 1997-2003
 • Medlem Momentums festivalråd 1997-2003

Andre administrative verv

 • Varamedlem Forstanderskapet for Sparebank 1, Moss 2000-2001