Mathisen, Bente Stein

Mathisen, Bente Stein (1956-)

Parti:
Høyre
Representant
for Akershus 2013-2017
Medlem :
Arbeids- og sosialkomiteen
Ansiennitet:
2 år, 108 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 01.02.1956 i Oslo
  • Datter av diakon Arnfinn Johannes Stein (1931-) og husmor Karen Haldis Gjetøy (1932-)

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 2009 - 2013, H.
  • Representant nr 9 for Akershus, 2013 - 2017, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

  • 2013-2017

    Medlem, Arbeids- og sosialkomiteen, 17.10.2013 - 30.09.2017

Medlemskap i delegasjoner

  • 2013-2017

    Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk Råd, 24.10.2013 - 30.09.2015

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

  • Examen artium, Porsgrunn gymnas 1972-1975
  • Aker sykepleierhøgskole 1976-1979
  • Ex.phil. ved Universitetet i Oslo 1984
  • Lederutdanning for helse- og sosialsektoren, NKI-skolen 1991-1992
  • Saksbehandleropplæring, generell del, NKS 1992
  • Prosjektledelse, Høgskolen i Østfold 1998
  • Master of management, strategisk omstilling i offentlig sektor, BI 2001
  • Master of management, ledelse, makt og mening, BI 2010

Yrke

  • Sykepleier/avd. leder Dikemark sykehus 1979-1980
  • Sykepleier/avd. leder Solgården sykehjem, Asker 1983-1984
  • Avd. leder/mottakskonsulent hjemmesykepleien i Asker 1994-1995
  • Leder for Aktivitetshuset 1995-1999 (samarbeidsprosjekt mellom Blakstad sykehus og Asker kommune)
  • Leder ved avdeling for psykisk helse i Asker kommune 1999-2009 (konstituert styrer for Asker bo- og rehabiliteringssenter 2003-2004)
  • Konstituert kommunaldirektør for helse og sosial i Asker kommune 2009-2010
  • Konstituert leder for hjemmetjenesten/hjemmesykepleien i Asker kommune 2010-2012
  • Virksomhetsleder ved avdeling for pykisk helse i Asker kommuner 2012-2013

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

  • Medlem Asker kommunestyre 1991-1995
  • Medlem Asker formannskap 1995-1999, 1999-2003

Fylkespolitisk aktivitet

  • Medlem fylkesting, Akershus 2003-2007, 2007-2011, 2013-2015
  • Medlem fylkesutvalg, Akershus 2011-2013

Offentlige verv

  • Medlem Barnehageutvalget, Asker 1991-1995
  • Medlem Skolestyret, Asker 1991-1995
  • Medlem Økonomiutvalget, Asker 1995-2003
  • Medlem Kirkelig Fellesråd, Asker 1999-2008
  • Medlem Rådet i VEAS 2001-2003
  • Medlem Samferdselskomiteen, Akershus 2003-2006, 2007-2009
  • Medlem Representantskapet for Oslo Teknopol IKS 2003-2007
  • Leder Kontrollutvalg, Asker 2006-2007
  • Medlem Styret for sykehuset Asker og Bærum HF 2006-2009
  • Leder Fylkeslandbruksstyret i Akershus 2007-2009
  • Medlem Styret for Vestre Viken HF 2009-2010
  • Medlem Hovedutvalget for plan, næring og miljø, Akershus 2011-2013

Tillitsverv i partier

  • Medlem Asker Høyres kretsstyre fra 1991
  • Medlem Asker Høyres hovedstyre 1995-2003
  • Styremedlem Kvinnepolitisk utvalg i Akershus Høyre 1998-2000
  • Leder Asker Høyre 2004-2006
  • Medlem Aksershus Høyres fylkesstyre 2006-2010
  • Andre nestleder Akershus Høyre 2010-2014

Andre administrative verv

  • Medlem Generalforsamlingen sparebankstiftelsen DnB fra 2006
  • Medlem Styret for Henie Onstad kunstsenter fra 2012