Skriftlige spørsmål til skriftlig besvarelse med svar.

Dette dokument

  • Dokument nr. 15 (2003-2004)
  • Dato: 27.11.2003

Innhold

Liste over spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

 

For å sikre kvaliteten på fremstillingen av tabeller og figurer i spørsmål til skriftlig besvarelse med svar (dokument nr. 15) er disse dokumentene også tilgjengelige i pdf.

Dokument nr. 15 (2003-2004) (8 Mb)