Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2018

Dette dokument

  • Dokument 7:1 (2018-2019)
  • Dato: 27.03.2019
  • Utgiver: Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste

Innhold