Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalget til å utrede Riksrevisjonens virksomhet

Dette dokument

  • Dokument 19 (2023-2024)
  • Utgiver: utvalget til å utrede Riksrevisjonens virksomhet
  • Sidetall: 620

Innhold