Forslag fra Carl I. Hagen om ny § 110 e i Grunnloven. (Grunlovssikre opparbeidede trygde- og pensjonsrettigheter)

Dette dokument

  • Dokument nr. 12:21 (1999-2000)
  • Dato: 27.09.2000
  • Utgiver: Representanter

Innhold