Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 2 (2011–2012)
  • Dato: 16.11.2011
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1

Innhold

Til Stortinget

Innledning

Som følge av at Knut Storberget har trådt ut av regjeringen, skal det besettes en plass i justiskomiteen.

I brev datert 15. november 2011 fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreslås som følge av dette følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Tore Hagebakken overføres fra helse- og omsorgskomiteen til justiskomiteen.

Anna Ljunggren overføres fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til justiskomiteen.

Stine Renate Håheim overføres fra justiskomiteen til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Thomas Breen overføres fra finanskomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Knut Storberget velges inn i finanskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag gjort følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Tore Hagebakken er overført fra helse- og omsorgskomiteen til justiskomiteen.

Anna Ljunggren er overført fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til justiskomiteen.

Stine Renate Håheim er overført fra justiskomiteen til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Thomas Breen er overført fra finanskomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Knut Storberget er innvalgt i finanskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 16. november 2011

Dag Terje Andersen

leder