Innberetning fra valgkomiteen om en særskilt komité til å behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren holdt i Stortingets møte 10. november 2011

Innhold

Til Stortinget

Valgkomiteen viser til at Stortinget i sitt møte den 11. november 2011 under punkt 4 Referat ga sin tilslutning til at Stortingets valgkomité gis i oppdrag å nedsette en særskilt komité i henhold til § 14 første ledd i Stortingets forretningsorden. Det ble også bestemt at den særskilte komiteen skal behandle redegjørelse fra justisministeren og forsvarsministeren i Stortingets møte 10. november 2011 om angrepene 22. juli.

Under samme sak hadde Stortingets president ordet, og han viste til at man i et gruppeledermøte samme dag hadde blitt enige om at det oppnevnes en særskilt komité og at den skal bestå av 17 medlemmer.

Følgende forslag til medlemmer foreligger fra partigruppene:

Arbeiderpartiet: Jan Bøhler, Sigvald Oppebøen Hansen, Tore Hagebakken, Tove-Lise Torve, Anna Ljunggren, Martin Kolberg.

Fremskrittspartiet: Anders Anundsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Jan Arild Ellingsen.

Høyre: André Oktay Dahl, Anders B. Werp.

Sosialistisk Venstreparti: Akhtar Chaudhry.

Senterpartiet: Jenny Klinge, Anne Tingelstad Wøien.

Kristelig Folkeparti: Knut Arild Hareide.

Venstre: Trine Skei Grande.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag besluttet at en særskilt komité i medhold av § 14 første ledd i Stortingets forretningsorden skal bestå av følgende stortingsrepresentanter:

Jan Bøhler, Sigvald Oppebøen Hansen, Tore Hagebakken, Tove-Lise Torve, Anna Ljunggren, Martin Kolberg, Anders Anundsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen, Jan Arild Ellingsen, André Oktay Dahl, Anders B. Werp, Akhtar Chaudhry, Jenny Klinge, Anne Tingelstad Wøien, Knut Arild Hareide, Trine Skei Grande.

Oslo, i valgkomiteen, den 16. november 2011

Dag Terje Andersen

leder