Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 6 (2011–2012)
  • Dato: 25.10.2012
  • Utgiver: Valgkomiteen
  • Sidetall: 2

Innhold

Til Stortinget

Stortingets valgkomité har mottatt brev fra henholdsvis Senterpartiets og Kristelig Folkepartis stortingsgruppe med anmodning om endringer i de faste komiteers sammensetning.

Som følge av at Lars Peder Brekk og Magnhild Meltveit Kleppa har trådt ut av og Trygve Slagsvold Vedum har gått inn i regjeringen, skal det besettes ledige plasser i arbeids- og sosialkomiteen, familie- og kulturkomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen.

I brev datert 20. juni 2012 fra Senterpartiets stortingsgruppe foreslås følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Per Olaf Lundteigen overføres fra finanskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Lars Peder Brekk velges inn i utenriks- og forsvarskomiteen.

Magnhild Meltveit Kleppa velges inn i finanskomiteen.

Olov Grøtting velges inn i familie- og kulturkomiteen.

I brev datert 4. september fra Kristelig Folkepartis stortingsgruppe foreslås følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Laila Dåvøy overføres fra helse- og omsorgskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Line Henriette Hjemdal overføres fra energi- og miljøkomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Kjell Ingolf Ropstad overføres fra arbeids- og sosialkomiteen til energi- og miljøkomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag gjort følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Per Olaf Lundteigen er overført fra finanskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Lars Peder Brekk er innvalgt i utenriks- og forsvarskomiteen.

Magnhild Meltveit Kleppa er innvalgt i finanskomiteen.

Olov Grøtting er innvalgt i familie- og kulturkomiteen.

Laila Dåvøy er overført fra helse- og omsorgskomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Line Henriette Hjemdal er overført fra energi- og miljøkomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Kjell Ingolf Ropstad er overført fra arbeids- og sosialkomiteen til energi- og miljøkomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 28. september 2012

Dag Terje Andersen

leder