Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Dette dokument

  • Innberetning 1 (2016–2017)
  • Kildedok:
  • Dato: 05.01.2017
  • Utgiver: valgkomiteen
  • Sidetall: 1
Til Stortinget

Som følge av at Anders Anundsen og Gjermund Hagesæter har gjeninntrådt som stortingsrepresentanter, har Fremskrittspartiets stortingsgruppe foreslått endringer i de faste komiteers sammensetning.

Stortingsrepresentant Anders Anundsen foreslås innvalgt i familie- og kulturkomiteen.

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter foreslås innvalgt i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 andre ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Stortingsrepresentant Anders Anundsen er innvalgt i familie- og kulturkomiteen.

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter er innvalgt i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 5. januar 2017

Olemic Thommessen

leder