Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning

Til Stortinget

Fremskrittspartiets stortingsgruppe har i brev av 17. februar 2021 anmodet om endringer i de faste komiteers sammensetning.

Morten Stordalen foreslås overført fra transport- og kommunikasjonskomiteen til helse- og omsorgskomiteen. Åshild Bruun-Gundersen foreslås overført fra helse- og omsorgskomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen. Sivert Bjørnstad foreslås overført fra finanskomiteen til næringskomiteen. Morten Ørsal Johansen foreslås overført fra næringskomiteen til finanskomiteen. Jon Georg Dale foreslås overført fra energi- og miljøkomiteen til arbeids- og sosialkomiteen. Gisle Meininger Saudland foreslås overført fra arbeids- og sosialkomiteen til energi- og miljøkomiteen.

Valgkomiteen viser til ovenstående og har i dag i henhold til Stortingets forretningsorden § 11 annet ledd foretatt følgende endringer i de faste komiteers sammensetning:

Morten Stordalen er overført fra transport- og kommunikasjonskomiteen til helse- og omsorgskomiteen.

Åshild Bruun-Gundersen er overført fra helse- og omsorgskomiteen til transport- og kommunikasjonskomiteen.

Sivert Bjørnstad er overført fra finanskomiteen til næringskomiteen.

Morten Ørsal Johansen er overført fra næringskomiteen til finanskomiteen.

Jon Georg Dale er overført fra energi- og miljøkomiteen til arbeids- og sosialkomiteen.

Gisle Meininger Saudland er overført fra arbeids- og sosialkomiteen til energi- og miljøkomiteen.

Oslo, i valgkomiteen, den 19. februar 2021

Tone Wilhelmsen Trøen

leder