Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Næringskomiteen (44)

 • Innst. 345 S (2019-2020)

  Prop. 99 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2020 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2020/2021)
 • Innst. 344 S (2019-2020)

  Dokument 8:92 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om etablering av beredskapslagring av matkorn
 • Innst. 343 S (2019-2020)

  Dokument 8:89 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Jonas Gahr Støre, Ingvild Kjerkol, Åsunn Lyngedal, Nils Kristen Sandtrøen og Cecilie Myrseth om etablering av et nasjonalt cluster for utvikling og produksjon av vaksiner
 • Innst. 331 S (2019-2020)

  Dokument 8:84 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold og Geir Adelsten Iversen om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2 000 dekar dyrka mark årlig innen 2026
 • Innst. 330 S (2019-2020)

  Dokument 8:69 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt og Morten Ørsal Johansen om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket
 • Innst. 308 S (2019-2020)

  Prop. 91 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 311/2019 av 13. desember 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2018/302
 • Innst. 307 L (2019-2020)

  Prop. 91 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i tjenesteloven (geoblokkering)
 • Innst. 299 S (2019-2020)

  Meld. St. 13 (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2020 og fisket etter avtalane i 2018 og 2019
 • Innst. 283 L (2019-2020)

  Prop. 115 L (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
 • Innst. 280 S (2019-2020)

  Dokument 8:62 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om virkemidler for å ta i bruk Norges viktigste klimabidrag – skogen
 • Innst. 279 S (2019-2020)

  Dokument 8:21 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Arne Nævra og Lars Haltbrekken om bærekraftig turistfiske
 • Innst. 270 S (2019-2020)

  Prop. 43 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett
 • Innst. 269 L (2019-2020)

  Prop. 43 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)
 • Innst. 243 S (2019-2020)

  Meld. St. 32 (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Et kvotesystem for økt verdiskaping. En fremtidsrettet fiskerinæring
 • Innst. 236 L (2019-2020)

  Prop. 74 L (2019–2020)

  Innstilling frå næringskomiteen om Midlertidig lov om unntak fra prosessuelle regler i konkurranseloven som følge av utbrudd av covid-19
 • Innst. 228 S (2019-2020)

  Dokument 8:27 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Arild Grande om tiltakspakke for å sikre seriøsitet i fiskeindustrien
 • Innst. 227 S (2019-2020)

  Dokument 8:127 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig lederlønnskuttreform
 • Innst. 226 S (2019-2020)

  Dokument 8:18 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Geir Pollestad og Torgeir Knag Fylkesnes om å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel
 • Innst. 225 S (2019-2020)

  Meld. St. 8 (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Statens direkte eierskap i selskaper – Bærekraftig verdiskaping
 • Innst. 224 S (2019-2020)

  Dokument 8:50 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åsunn Lyngedal, Cecilie Myrseth, Terje Aasland og Nils Kristen Sandtrøen om å stoppe salget av våre felles norske skoger
 • Innst. 203 S (2019-2020)

  Meld. St. 30 (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samhandling for betre sjøtryggleik
 • Innst. 202 S (2019-2020)

  Dokument 8:9 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Lars Haltbrekken, Torgeir Knag Fylkesnes og Solfrid Lerbrekk om regulering av cruisenæringen
 • Innst. 175 S (2019-2020)

  Prop. 29 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet av 3. oktober 2018
 • Innst. 173 L (2019-2020)

  Prop. 33 L (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
 • Innst. 164 S (2019-2020)

  Prop. 7 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 210/2019 av 27. september 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 2017/625 om offentlig kontroll og annen offentlig virksomhet som gjennomføres for å sikre anvendelsen av næringsmiddel- og fôrvareregelverket samt regler for dyrs helse og velferd, plantehelse og plantevernmidler (kontrollforordningen)
 • Innst. 162 S (2019-2020)

  Prop. 5 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 91/2019 av 29. mars 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/943 (forretningshemmelighetsdirektivet)
 • Innst. 161 L (2019-2020)

  Prop. 5 LS (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om vern av forretningshemmeligheter (forretningshemmelighetsloven)
 • Innst. 159 S (2019-2020)

  Dokument 8:185 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Karin Andersen og Arne Nævra om framtidas oppdrettsnæring
 • Innst. 157 S (2019-2020)

  Dokument 8:177 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett
 • Innst. 154 S (2019-2020)

  Dokument 8:183 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bengt Fasteraune og Marit Knutsdatter Strand om å styrke fjellandbruket og videreutvikle forskningsstasjonen Løken i Valdres
 • Innst. 153 S (2019-2020)

  Dokument 8:10 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om styrket dyrevelferd
 • Innst. 148 L (2019-2020)

  Prop. 32 L (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i sjøloven og NIS-loven (bareboatregistrering og overtredelsesgebyr)
 • Innst. 147 S (2019-2020)

  Dokument 8:150 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Lars Haltbrekken om grønn ny deal: mer bærekraftig fiskefôr
 • Innst. 141 S (2019-2020)

  Dokument 8:1 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Emilie Enger Mehl og Geir Pollestad om full erstatning for de som er rammet av forbudet mot pelsdyrhold
 • Innst. 102 S (2019-2020)

  Prop. 20 S (2019–2020), unntatt kap. 920, 926 og 3926

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 101 S (2019-2020)

  Prop. 14 S (2019–2020)

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet
 • Innst. 75 S (2019-2020)

  Dokument 8:184 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes om en styrking av rekenæringen
 • Innst. 74 S (2019-2020)

  Dokument 8:137 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad, Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Nils T. Bjørke, Liv Signe Navarsete, Marit Knutsdatter Strand og Siv Mossleth om jordbrukets samfunnsoppdrag – minst 50 pst. selvforsyning av jordbruksmat innen 2026
 • Innst. 68 L (2019-2020)

  Prop. 136 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Opphevelse av omstillingslova
 • Innst. 67 S (2019-2020)

  Prop. 140 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Indonesia av 16. desember 2018
 • Innst. 52 L (2019-2020)

  Prop. 135 L (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen mv. (langsiktig eierskap i noterte selskaper mv.)
 • Innst. 48 S (2019-2020)

  Meld. St. 18 (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Helsenæringen – Sammen om verdiskaping og bedre tjenester
 • Innst. 38 S (2019-2020)

  Dokument 8:118 S (2018–2019)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en politikk for et sunnere og mer bærekraftig kosthold til beste for mennesker og miljø
 • Innst. 8 S (2019-2020)

  Prop. 1 S (2019–2020)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) – BERIKTIGET