Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skattelovgivningen.

Dette dokument

Til Odelstinget.

Oslo, i finanskomiteen, den 2. februar 1999.

Lars Gunnar Lie, Kenneth Svendsen, Siv Jensen,
leder. ordfører. sekretær.