Endringer i skattelovgivningen

Ot.prp. nr. 32 (1998-99), Innst. O. nr. 29 (1998-99), beslutning. O. nr. 36-39 (1998-99) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.02.1999 Innst. O. nr. 29 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.02.1999

   Behandlet i Odelstinget: 11.02.1999

   Behandlet i Lagtinget: 18.02.1999