Innstilling fra sosialkomiteen om lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Dette dokument

Til Odelstinget.

Oslo, i sosialkomiteen, den 22. april 1999.

John I. Alvheim, Are Næss,
leder. ordfører og sekretær.