Lov om spesialisthelsetjenesten m.m.

Ot.prp. nr. 10 (1998-99), Innst. O. nr. 65 (1998-99), beslutning. O. nr. 70 (1998-99)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Sosial- og helsedepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 22.04.1999 Innst. O. nr. 65 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.04.1999

   Behandlet i Odelstinget: 27.05.1999

   Behandlet i Lagtinget: 03.06.1999