Innstilling fra justiskomiteen om lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i justiskomiteen, den 1. februar 2001

Kristin Krohn Devold Ane Sofie Tømmerås Jan Simonsen
leder ordfører sekretær