Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. juni 2001

Dag Terje Andersen Siv Jensen
leder ordfører og sekretær