Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om innføring av fastrente i Statens lånekasse for utdanning.

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 152 (1998-99)
  • Kildedok: St.meld. nr. 27 (1998-99).
  • Dato: 22.04.1999
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 6

Til Stortinget.

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 22. april 1999.

Grete Knudsen,

leder.

Synnøve Konglevoll,

ordfører.

Rune E. Kristiansen,

sekretær.