Innstilling fra samferdselskomiteen om virksomheten til Posten Norge BA

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i samferdselskomiteen, den 30. mai 2001

Oddvard Nilsen

leder

Marthe Scharning Lund

ordfører

May Britt Vihovde

sekretær