Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om årsmelding for 2003 fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget)

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 1. juni 2004

Ågot Valle

leder

Henrik Rød

ordfører