Innstilling fra næringskomiteen om reindriftsavtalen 2004/2005, om dekning av kostnader vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt, og om endringer i statsbudsjettet for 2004 m.m.

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 8. juni 2004

Olav Akselsen

leder

Olaf Gjedrem

ordfører