Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Vedlegg 1.3: Riksvalgstyrets valgoppgjør for fordeling av de 19 utjevningsmandatene

Partinavn

Distriktsmandater

Sum pr. parti

Det norske Arbeiderparti

61

862 456

Fremskrittspartiet

38

581 896

Høyre

19

371 948

Sosialistisk Venstreparti

13

232 971

Kristelig Folkeparti

4

178 885

Senterpartiet

9

171 063

Venstre

6

156 113

Rød Valgallianse

0

32 355

Kystpartiet

0

21 948

Pensjonistpartiet

0

13 556

Kristent Samlingsparti

0

3 911

Miljøpartiet De Grønne

0

3 652

Demokratene

0

2 705

Abort-Motstandernes Liste

0

1 934

Norges Kommunistiske Parti

0

1 070

Reformpartiet

0

727

Samfunnspartiet

0

659

Det Liberale Folkepartiet

0

213

Norsk Republikansk Allianse

0

92

Pilsens Samlingsparti

0

65

Samefolkets Parti

0

44

Sum for hele landet

150

2 638 263

Totalt godkjente stemmer: 2 638 263.

4 % sperregrense: 105 530,52.

Det kreves minst 105 531 godkjente stemmer for å komme over sperregrensen.

Det er 0 mandater som er tildelt partier som ikke konkurrerer om utjevningsmandater.

Følgende partier ligger over sperregrensen:

Partinavn

Distriktsmandater

Sum pr. parti

Det norske Arbeiderparti

61

862 456

Fremskrittspartiet

38

581 896

Høyre

19

371 948

Sosialistisk Venstreparti

13

232 971

Kristelig Folkeparti

4

178 885

Senterpartiet

9

171 063

Venstre

6

156 113

Sum

150

2 555 332

Utjevningsmandatene beregnes ved at hvert partis totale stemmetall på landsbasis deles på 1,4, 3, 5, 7, 9 osv. Fordelingen skjer så ved at partiet med den største kvotienten (etter deling med 1,4) får mandat nr. 1, partiet med den nest største kvotienten får mandat nr. 2 osv.

Det er 169 mandater som skal fordeles.

Mandatene fordeler seg som følger mellom partiene:

Partinavn

Distriktsmandater

Landsmandater

Utjevningsmandater

Det norske Arbeiderparti

61

57

-4

Fremskrittspartiet

38

39

1

Høyre

19

25

6

Sosialistisk Venstreparti

13

15

2

Kristelig Folkeparti

4

12

8

Senterpartiet

9

11

2

Venstre

6

10

4

Sum

150

169

19

Det er ett parti (A) som har fått beregnet færre landsmandater enn tildelte distriktsmandater. Det må derfor gjøres ny beregning hvor dette partiet og distriktsmandatene de har vunnet (61) holdes utenfor.

Det er 108 mandater som skal fordeles.

Mandatene fordeler seg som følger mellom partiene:

Partinavn

Distriktsmandater

Landsmandater

Utjevningsmandater

Fremskrittspartiet

38

37

-1

Høyre

19

24

5

Sosialistisk Venstreparti

13

15

2

Kristelig Folkeparti

4

11

7

Senterpartiet

9

11

2

Venstre

6

10

4

Sum

89

108

19

Det er ett parti (FrP) som har fått beregnet færre landsmandater enn tildelte distriktsmandater.

Det må derfor gjøres ny beregning hvor dette partiet og distriktsmandatene de har vunnet (38) holdes utenfor.

Det er 70 mandater som skal fordeles.

Mandatene fordeler seg som følger mellom partiene:

Partinavn

Distriktsmandater

Landsmandater

Utjevningsmandater

Høyre

19

23

4

Sosialistisk Venstreparti

13

15

2

Kristelig Folkeparti

4

11

7

Senterpartiet

9

11

2

Venstre

6

10

4

Sum

51

70

19

Fordelingen av utjevningsmandater på partiene skjer på samme måte som tidligere, men fordelingen i hvert fylke er ny.

Hvert fylke tildeles ett utjevningsmandat. Det beregnes en mandatkvotient ved at hvert partis stemmetall deles på en mer enn det dobbelte antall tildelte distriktsmandater. For partier uten distriktsmandater blir kvotienten lik stemmetallet. Den beregnede mandatkvotient deles så på det gjennomsnittlige antall stemmer bak hvert distriktsmandat i fylket, resultatet kalles vektet mandatkvotient. Det fylke/parti som har høyest vektet mandatkvotient vinner det første utjevningsmandatet. Det fylke/parti som har nest høyeste kvotient vinner det neste utjevningsmandatet osv. frem til alle fylkene har fått hvert sitt mandat.

Når ett parti har fått det antall utjevningsmandater det skal ha etter beregningen foran (H:4, SV:2 osv.), kommer ikke partiet i betraktning ved videre tildeling av utjevningsmandater.

Akershus totalt 287 317 stemmer: 15 mandater= 19 154,5 stemmer/mandat. Senterpartiet (ingen distriktsmandater) 11 328 stemmer: 19 154,5=0,59140 vektet mandatkvotient.

Hordaland totalt 26 1530 stemmer:14 mandater= 18 680,7 stemmer/mandat.

Kristelig Folkeparti (ett distriktsmandat) 22 982 stemmer: 3=7 660,7:18 680,7= 0,41008 vektet mandatkvotient.

Mandat

Parti

Fylke

Listeplass

Kvotient

1

Senterpartiet

Akershus

1

0,59140

2

Kristelig Folkeparti

Oslo

1

0,57859

3

Høyre

Hedmark

1

0,56284

4

Kristelig Folkeparti

Østfold

1

0,55071

5

Høyre

Troms

1

0,53858

6

Senterpartiet

Buskerud

1

0,50994

7

Sosialistisk Venstreparti

Vestfold

1

0,50174

8

Kristelig Folkeparti

Rogaland

2

0,48730

9

Høyre

Oppland

1

0,48182

10

Sosialistisk Venstreparti

Møre og Romsdal

1

0,47478

11

Høyre

Telemark

1

0,46773

12

Kristelig Folkeparti

Sør-Trøndelag

1

0,43800

13

Kristelig Folkeparti

Hordaland

2

0,41008

14

Kristelig Folkeparti

Nordland

1

0,40155

15

Kristelig Folkeparti

Aust-Agder

1

0,38143

16

Venstre

Vest-Agder

1

0,27106

17

Venstre

Sogn og Fjordane

1

0,23230

18

Venstre

Nord-Trøndelag

1

0,21578

19

Venstre

Finnmark

1

0,08918