Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE)

Til Stortinget

Innledning

Delegasjonen består av 6 medlemmer med person­lige varamedlemmer. Valg til delegasjonen foretas av Stortinget første år i stortingsperioden for hele perio­den.

Delegasjonens sammensetning i forrige stortings­periode var pr. 30 september 2005:

Medlemmer: 1. Kjell Engebretsen. 2. Eirin Faldet. 3. Bjørn Hernæs. 4. Christopher Stensaker. 5. Audun Bjørlo Lysbakken. 6. Åse Wisløff Nilsen.

Varamedlemmer: For Engebretsen: Sigvald Oppebøen Hansen. For Faldet: Ola D. Gløtvold. For ­Hernæs: Sverre J. Hoddevik. For Stensaker: Thore A. Nistad. For Lysbakken: Hallgeir H. Langeland. For Wisløff Nilssen: Heidi Larssen.

Komiteens tilråding

På grunnlag av innkomne forslag fra partigruppene rår valgkomiteen Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Som medlemmer og varamedlemmer av Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organi­sasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) velges for stortingsperioden 2005-2009:

Medlemmer:

 • 1. Sigvald Oppebøen Hansen

 • 2. Signe Øye

 • 3. Morten Høglund

 • 4. Trond Helleland

 • 5. Olav Gunnar Ballo

 • 6. Erling Sande

Varamedlemmer:

 • For Oppebøen Hansen: Anne Marit Bjørnflaten

 • For Øye: Tor-Arne Strøm

 • For Høglund: Christian Tybring-Gjedde

 • For Helleland: Solveig Horne

 • For Ballo: Line Henriette Holten Hjemdal

 • For Sande: Odd Einar Dørum

Oslo, i valgkomiteen, den 8. november 2005

Thorbjørn Jagland

leder