Innstilling fra transport- og kommunikasjons­komiteen om igangsettelse av første utbyggingstrinn for nytt digitalt nødnett

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 104 (2006-2007)
  • Kildedok: St.prp. nr. 30 (2006-2007)
  • Dato: 14.12.2006
  • Utgiver: Transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 10

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 14. desember 2006

Per Sandberg

leder

Irene Johansen

ordfører