Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene André Oktay Dahl, Martin Engeset, Gunnar Gundersen og Jan Tore Sanner om å styrke mindretallsrettigheter i kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalg

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 1. april 2009

Tore Hagebakken

Ib Thomsen

leder

ordfører